ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ