ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Διασέλλου