Πρόγραμμα Ενημέρωσης Σεπτεμβρίου για το Κτηματολόγιο Δήμου Γ. Καραϊσκάκη