Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού