Συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη