Μέχρι και τις 20 Αυγούστου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις θέσεις 8μηνης πλήρους απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ