Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη: Εκδηλώσεις και δράσεις Δήμου και Πολιτιστικών φορέων