Βελτίωση δρόμου από κέντρο υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι.Μ. Ροβέλιστας