Δασικές πυρκαγιές 2018: τηλεοπτικά μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας