Δημοπρασία έργου : Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη