Δημοπρασία έργου : Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ.Κ. Πηγών