Δημοπρασία έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό «Καλαπιδιά» του Τ.Δ. Καστανιάς