Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου