Δημοπρασία έργου : Ύδρευση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2016