Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17

Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17 για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

1) Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

2) Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17