ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

  1. 1. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
  2. 2. Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17