Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο