Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-10-2013