Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-06-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 01 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 2607
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 4. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 5. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας – Καρδίτσας».
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
 7. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων της Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου.
 9. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 10. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 11. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας – Καρδίτσας».
 12. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά του Τ. Δ. Καστανιάς».
 13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 14. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από εντάλματα προπληρωμής.
 15. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση – σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της δεξαμενής Τ. Κ. Πηγών».
 16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση – σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της δεξαμενής Τ. Κ. Σκουληκαριάς Οικ. Γιαννιώτη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος