Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων καθώς και τα αποκεντρωμένα Τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη λειτουργούν τρία (3) γραφεία ΚΕΠ:

  • ΚΕΠ Άνω Καλεντίνης
  • ΚΕΠ Διασέλλου
  • ΚΕΠ Αστροχωρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κτήριο Δημαρχείου, 47044 Άνω Καλεντίνη Άρτας
ΦΑΞ: 26810-67690

ΥπηρεσίαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωναe-mail
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ρούσσας Κων/νος26813-60816kp120165[at]gmail.com
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Ροκκάς Θεόδωρος, Οικονομολόγος Π.Ε.26813-60809th.rokkas[at]gkaraiskakis.gr
Φλούδας Σπυρίδων, Δ.Ε. Διοικητικό26813-60819s.floudas[at]gkaraiskakis.gr
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών
Χρόνης Γεώργιος, Οικονομολόγος Π.Ε., Αναπλ. Προϊστάμενος26813-60815g.chronis[at]gkaraiskakis.gr
Ροκκάς Θεόδωρος, Οικονομολόγος Π.Ε.26813-60809th.rokkas[at]gkaraiskakis.gr
Οικονόμου Ανδριανή, Δ.Ε. Διοικητικόaoikonomou[at]gkaraiskakis.gr
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
Μάνος Λάμπρος, Οικονομολόγος Π.Ε.26813-60808
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Υπεύθυνος Δημοτολογίου
Καυκιάς Ιωάννης 26813-60813d.irakleias-artis[at]kep.gov.gr
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Υπεύθυνη Ληξιαρχείου
Μπούργου Πηνελόπη26813-60814d.irakleias-artis[at]kep.gov.gr
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
ΚΕΠ Άνω Καλεντίνης
Καυκιάς Ιωάννης 26813-60813d.irakleias-artis[at]kep.gov.gr
Μπούργου Πηνελόπη26813-60814d.irakleias-artis[at]kep.gov.gr

Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας - Παλιό Δημαρχείο, 47047 Αστροχώρι Άρτας
ΦΑΞ: 26850-62264

ΥπηρεσίαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωναe-mail
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Υπεύθυνος Δημοτολογίου
Τσιούτσιος Γεώργιος26853-60314
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -
Υπεύθυνος Ληξιαρχείου
Τσιούτσιος Γεώργιος26853-60314
ΚΕΠ ΑστροχωρίουΚαπερώνη Δήμητρα26853-60309d.tetrafylias[at]kep.gov.gr
Κόκκα Ελευθερία26853-60308d.tetrafylias[at]kep.gov.gr

Νέο Κτήριο Δημαρχείου, 47048 Διάσελλο Άρτας
ΦΑΞ: 26810-67659

ΥπηρεσίαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωναe-mail
Υπεύθυνη ΔημοτολογίουΠλακιά Μαρία, Δ.Ε. Διοικητικού26813-62407maryplakia[at]gmail.com; d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
Υπεύθυνη ΛηξιαρχείουΠλακιά Μαρία, Δ.Ε. Διοικητικού26813-62407maryplakia[at]gmail.com; d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
ΚΕΠ ΔιασέλλουΠαπαποστόλου Χριστίνα, Π.Ε. Υπάλληλος ΚΕΠ26813-62413d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
Μερκοβίτη Ανδριάνα, Π.Ε. Υπάλληλος ΚΕΠ26813-62412d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Σκουληκαριά - Δημαριό- Άνω ΠέτραΠλακιά Μαρία, Δ.Ε. Διοικητικού26813-62407maryplakia[at]gmail.com; d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Διάσελλο - ΚλειδίΜερκοβίτη Ανδριάνα, Π.Ε. Υπάλληλος ΚΕΠ26813-62412d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr
Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑΠλακιά Μαρία, Δ.Ε. Διοικητικού26813-62407maryplakia[at]gmail.com; d.gkaraiskaki[at]kep.gov.gr