Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-10-2016

 • PDF

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  17 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :5867

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ:

To    Δημοτικo  Σύμβουλο

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή παραίτησης - εκλογή γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλλου κλπ.».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
 7. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της δασοπονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Επιχορήγηση συλλόγων.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Καστανιάς.
 11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς.
 12. Έγκριση απόφασης δημάρχου για χορήγηση χρόνου παράτασης υλοτομίας ελάτης.
 13. Έγκριση διάθεσης ξυλείας ελάτης στην Τ. Κ. Ελάτης.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως συλλόγου Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως Βασιλείου Κραμπή.
 16. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 17. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας