Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 08-08-2016

 • PDF

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Σέλτσος 2016».
 2. 2.Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη του Δήμου.
 3. 3.Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. 4.Επιχορήγηση συλλόγου.
 5. 5.Συζήτηση επί αιτήσεως Αυγέρη Ιωάννου του Ευάγγελου.
 6. 6.Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πλατάνου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2016-2017.
 7. 7.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 8. 8.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
 9. 9.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 10. 10.Έγκριση απόφασης δημάρχου για τη συμμετοχή του δήμου στην περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού – ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε.  Ο. Τ. Α.
 11. 11.Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην Τ. Κ. Πηγών.

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας