Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 14-07-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Ψήφιση επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.

2. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Αρταίων για εκτέλεση του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

6. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για εκτέλεση του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

7. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

8. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

9. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

10. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας