Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-07-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

3. Τροποποίηση της με αριθμό 118/2016 απόφασης του Δ. Σ. (επιχορήγηση Συλλόγων).

4. Συνδιοργάνωση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με Πολιτιστικού Σύλλογο Βελεντζικού για διοργάνωση αγώνα μεταξύ παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών ΟΣΦΠ και παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών Δυτικής Ελλάδας.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

6. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2016» και διάθεση πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας