Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-06-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

2. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

3. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

4. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος έργου – αποδοχή μελέτης.

6. Επιχορήγηση Συλλόγων.

7. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας