Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-05-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

 2. 2)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».

 3. 3)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».

 4. 4)Έγκριση όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 5. 5)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

 6. 6)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».

 7. 7)Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 8. 8)Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 9. 9)Καθορισμός εργασιών των έργων που αφορούν αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

 10. 10)Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Χ. Σχισμένου για το καταφύγιο ζώων στην περιοχή Ελάτης – Πηγών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας