Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 8-04-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 1.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. 2.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 3. 3.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης»

 5. 5.Διάθεση πίστωσης για επέκταση Φ. Ο. Π.

 6. 6.Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 7. 7.Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Μονή Σέλτσου και διάθεση πίστωσης.

 8. 8.Διοργάνωση δράσης καθαρισμού την 17-4-2016 και διάθεση πίστωσης.

 9. 9.2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 10. 10.Συζήτηση επί αιτήσεως Αδελφότητας Σκουληκαριτών «Ο Γ. Καραϊσκάκης».

 11. 11.Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουληκαριτών.

 12. 12.Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.

 13. 13.Συζήτηση επί αιτήσεως Παπαδάκου Γρηγορίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας