Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-02-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1)Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 

2)Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

 

3)Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

 

4)Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Γρέβιας Τ. Κ. Πηγών».

 

5)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 

6)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ««Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 

7)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 

8)Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».

 

9)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

 

10)Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

 

11)Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 

12)Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

 

13)Συζήτηση αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου.

 

14)Διάθεση πιστώσεων για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.

 

15)Τροποποίηση της με αριθμό 163/2015 απόφασης του Δ. Σ. (διοργάνωση συνεδρίου κλπ.)

 

16)Έγκριση του «Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

 

17)Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου – διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών – εργασιών εκδήλωσης.

 

18)Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 

19)Συζήτηση επί αιτήσεως Δημοσθένη Κιφοκέρη.

 

20)Συμμετοχή του δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων».

 

21)1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  1.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας