Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 22-01-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2015.

 2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016.

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2016.

 4. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή χορήγησης άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

 5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην «Επιτροπή κατάσχεσης μη απομακρυνθέντων ζώων από επιχειρήσεις που διατάσσεται κλείσιμο και απ’ ευθείας πώληση ζώων».

 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2016.

 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2016.

 8. Ορισμός αρμοδίου οργάνου του δήμου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016.

 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων έτους 2016.

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017.

 13. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017.

 14. Παραχώρηση γραφείων για στέγαση υπηρεσιών της ΕΛ. ΑΣ.

 15. Καθορισμός εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».

 16. Παραχώρηση αίθουσας για την στέγαση του αθλητικού συλλόγου «Καραϊσκάκης»

 17. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ».

 18. Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδίου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.

 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Σταμάτη Βάγιας του Μιχαήλ.

 20. Συζήτηση επί αιτήσεως Σκορίλα Κωνσταντίνου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας