Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 16-10-2015

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο αφιέρωμα του Κυριακάτικου Έθνος Ταξίδι

  2. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

  3. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

  4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

  5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

  6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

  7. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.