Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 4. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Δημαριού στον Αθλητικό Όμιλο Φλωριάδας.

 5. Ορισμός υπεύθυνου για παρακολούθηση λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 6. Σχετικά με την εκποίηση ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ. Κ. Ελάτης.

 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης.

 8. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για καταστροφή υλικού.

 9. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 10. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου 2014 – 2019.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Διχομοιρίου για δρόμο προς Κόκκινο Λιθάρι.

 12. Συζήτηση για θέματα ύδρευσης Τ. Κ. Βελεντζικού.

 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ε. Σ. του Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για παραχώρηση έκτασης στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.