Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 20-07-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 2. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 3. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 4. Έγκριση τοποθέτησης μονάδας οπτικού δικτύου του ΟΤΕ.

 5. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη»

 6. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Μεσοπύργου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμία υποβολής της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδιού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 10. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Γρέβια Δήμητρας.

 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπάκα Βασίλειου για κατασκευή μνημείου.

 13. Συζήτηση επί αναφοράς - αιτήσεως – γνωστοποίησης – Κοινοποίησης του Αρτέμη Β. Σώρρα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.