Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-6-2015 - έκτακτη.

  • PDF

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Συμμετοχή του δήμου σε «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως εταίρος για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το πρωί της 26ης Ιουνίου η σχετική απόφαση πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου (ως επικεφαλής εταίρος - δικαιούχος) για τις παραπέρα δικές της ενέργειες, προκειμένου να επωφεληθούν του προγράμματος οι άποροι δημότες – κάτοικοι του δήμου μας.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.