Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 30-6-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 26 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3309

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελεντζικό».
3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
5. Καθορισμός μελετών για σύνταξη.
6. Αίτηση Τάτση Απόστολου για ύδρευση.
7. Αίτηση Τσιρογιάννη Κωνσταντίνου του Θωμά για δρόμο.
8. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
9. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017.
10. Έγκριση Έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
11. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.
12. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2017.
15. Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεσοπύργου για παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Πέτρας.
16. Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλεντινιωτών για παραχώρηση χώρων στο Γυμνάσιο – Λύκειο Άνω Καλεντίνης.
17. Οικονομική Επιχορήγηση Συλλόγων.
18. Αίτηση Σταμούλη Χαράλαμπου για παραχώρηση χώρου για διοργάνωση πανηγυριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος