Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2013.
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014.
 3. Ανάκληση της 110/2013 απόφασης για σύνδεση παροχής νερού άρδευσης στην κ. Τσιαμπά Φωτεινή στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης περιοχή Λακοπούλα οικισμού Αφροξυλιάς.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ, ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, τροποποίηση προϋπολογισμού.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-10-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Καβάλα για συμμετοχή του σε συνέδριο την 1 και 2/11/2013.

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Τρία Σύνορα έως Κράβαρη».

 6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Γριτζελούλα έως Διάσελλο».

 7. Ψήφιση πίστωσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση για την απασχόληση των 27μηνων.

 8. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στην ΕΕΤΑΑ (πλατεία Ζυγού και Γιαννιώτη).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

 

 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-08-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσόπυργος».
 • Τροποποίηση της με αριθμό 129/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
 • Εγγραφή πίστωσης 30.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Περιφέρεια Ηπείρου  και καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Αποδοχή όρων πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συμμετοχή του Δήμου με το έργο «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Άνω Καλεντίνης Β΄ φάση».
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 • Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοπύργου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Παραχώρηση χώρων γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Αποδοχή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 • Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Σχετικά με την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε. ΟΤΑ.
 • Παραχώρηση υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.100,11€ για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης για επέκταση ΦΟΠ.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για εξασφάλιση διαφόρων πιστώσεων.
 • Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα.
 • Εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Μ. Ο. Δ.  Α. Ε.
 • Σχετικά με το έργο «Επέκταση δικτύου άρδευσης Μηλιανών».
 • Σχετικά με το Ταχυδρομικό Γραφείο Μηλιανών.
 • Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος.
 • Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Αθανασίου Τσαμπά.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Μαλτέζου Βασίλειου.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Χελωνιωτών.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Σελίδα 20 από 22