Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17-1-2014

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για πετρέλαιο θέρμανσης.
 2. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.
 3. Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
 5. Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο κατάστημα της έδρας της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη.
 6. Επέκταση νεκροταφείου Μηλιανών.
 7. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στον Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής Σκουληκαριάς.
 8. Σχετικά με την είσπραξη τελών ύδρευσης από τα ΕΛ. ΤΑ.
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014.
 11. Καθορισμός εργασιών έργων του τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

   Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10-1-2014

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.

Το θέμα είναι κατεπείγον διότι: Από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπηρεσία επιτρόπου Ν. Άρτας δεν θεωρήθηκε σχετικό χρηματικό ένταλμα του δήμου, για πληρωμή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Αμβρακία και έτσι οι εργαζόμενοι για λογαριασμό του Δήμου (που απασχολούνται από την επιχείρηση αυτή) έμειναν απλήρωτοι για τις υπηρεσίες που παρείχαν στο Δήμο μέχρι σήμερα.

 

 

      Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Πηγών».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού δρόμου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατασκευή ρείθρων τοποθέτηση σχαρών στη θέση Δενδράκια».
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση των σχολικών κτιρίων (που δεν λειτουργούν από μακρού χρόνου) ως χώρων υποδοχής και εξυπηρέτηση επισκεπτών».
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. Δ. Δημαριού – Διασέλλου – Πέτρας».
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού – Β΄ φάση».
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Πέτρας».
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού».
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
10.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
11.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12.    Αποδοχή πίστωσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
13.    Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14.    Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
15.    Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
16.    Ονομασία πλατείας Οικισμού Πηγών.
       
        Ο Πρόεδρος
       
       
       
       
       
                                          Κωνσταντίνος Γεωργούλας. 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2013.
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014.
 3. Ανάκληση της 110/2013 απόφασης για σύνδεση παροχής νερού άρδευσης στην κ. Τσιαμπά Φωτεινή στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης περιοχή Λακοπούλα οικισμού Αφροξυλιάς.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ, ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, τροποποίηση προϋπολογισμού.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Σελίδα 20 από 23