Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
 2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου»
 3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού δικτύου κοινόχρηστων οδών οικισμών Άνω Καλεντίνης, Άνω Πέτρας και Αστροχωρίου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης για το έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 8. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.

 

ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
 2. 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 3. 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 4. 4. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου  Καραϊσκάκη».
 5. 5. Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης δημάρχου για παρακολούθηση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη.
 6. 6. Αναγραφή των ονομάτων των πεσόντων στο μνημείο της Τ. Κ. Βελεντζικού
 7. 7. Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου.
 8. 8. Συζήτηση επί αιτήσεως του Κέντρου Πρόληψης Ν. Άρτας.
 9. 9. Συζήτηση επί αιτήσεως ιερέως Πέτσα Βασίλειου.
 10. 10. Σχετικά με την υλοτόμηση ξυλείας ελάτης από το δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ελάτης Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 11. 11. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

12. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

Συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 13/1/2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Τοπική Κοινότητα Διάσελου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2013.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Διχομοιρίου Δ’  φάση».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δικτύου ύδρευσης στη θέση Ρείκια Τ. Δ. Κλειδιού».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη»
 5. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 6. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για αποκριάτικες εκδηλώσεις.
 7. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
 8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή διαχείρισης Συνεταιριστικών δασών.
 10. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Καυσίμων.
 13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων.
 14. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.
 15. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2014.
 16. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014.
 17. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 18. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 19. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3-2-2014

 • PDF

                                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 03η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00  προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης.

Το θέμα κρίνεται ως επείγον διότι αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υγείας να μην βρίσκεται σε υπηρεσία το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17-1-2014

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για πετρέλαιο θέρμανσης.
 2. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.
 3. Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
 5. Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο κατάστημα της έδρας της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη.
 6. Επέκταση νεκροταφείου Μηλιανών.
 7. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στον Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής Σκουληκαριάς.
 8. Σχετικά με την είσπραξη τελών ύδρευσης από τα ΕΛ. ΤΑ.
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014.
 11. Καθορισμός εργασιών έργων του τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

   Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Σελίδα 19 από 23