Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 13/1/2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Τοπική Κοινότητα Διάσελου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2013.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Διχομοιρίου Δ’  φάση».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δικτύου ύδρευσης στη θέση Ρείκια Τ. Δ. Κλειδιού».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη»
 5. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 6. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για αποκριάτικες εκδηλώσεις.
 7. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
 8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή διαχείρισης Συνεταιριστικών δασών.
 10. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Καυσίμων.
 13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων.
 14. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.
 15. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων 2014.
 16. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014.
 17. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 18. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 19. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3-2-2014

 • PDF

                                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 03η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00  προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης.

Το θέμα κρίνεται ως επείγον διότι αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υγείας να μην βρίσκεται σε υπηρεσία το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17-1-2014

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για πετρέλαιο θέρμανσης.
 2. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.
 3. Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
 5. Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο κατάστημα της έδρας της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη.
 6. Επέκταση νεκροταφείου Μηλιανών.
 7. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στον Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής Σκουληκαριάς.
 8. Σχετικά με την είσπραξη τελών ύδρευσης από τα ΕΛ. ΤΑ.
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014.
 11. Καθορισμός εργασιών έργων του τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

   Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10-1-2014

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.

Το θέμα είναι κατεπείγον διότι: Από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπηρεσία επιτρόπου Ν. Άρτας δεν θεωρήθηκε σχετικό χρηματικό ένταλμα του δήμου, για πληρωμή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Αμβρακία και έτσι οι εργαζόμενοι για λογαριασμό του Δήμου (που απασχολούνται από την επιχείρηση αυτή) έμειναν απλήρωτοι για τις υπηρεσίες που παρείχαν στο Δήμο μέχρι σήμερα.

 

 

      Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Πηγών».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού δρόμου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατασκευή ρείθρων τοποθέτηση σχαρών στη θέση Δενδράκια».
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση των σχολικών κτιρίων (που δεν λειτουργούν από μακρού χρόνου) ως χώρων υποδοχής και εξυπηρέτηση επισκεπτών».
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. Δ. Δημαριού – Διασέλλου – Πέτρας».
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού – Β΄ φάση».
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Πέτρας».
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού».
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
10.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
11.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12.    Αποδοχή πίστωσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
13.    Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14.    Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
15.    Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
16.    Ονομασία πλατείας Οικισμού Πηγών.
       
        Ο Πρόεδρος
       
       
       
       
       
                                          Κωνσταντίνος Γεωργούλας. 

Σελίδα 19 από 22