Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο γήπεδο Ποδοσφαίρου».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Καλεντίνης».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
 4. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 5. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 6. Διάθεση πίστωσης για σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον οικισμό Γαλάνιο.
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Άνω Καλεντίνης για διάνοιξη δρόμου.
 8.  
 9. Ο Πρόεδρος
 10. Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014 - απολογισμός

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013.
 2.  
 3. Ο Πρόεδρος
 4. Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Διασέλλου για παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του.
 2. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».
 4. Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 5. Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 6. 3η  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 7. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως εφημερίου ενορίας Κλειδιού.
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων για επέκταση σχεδίου πόλεως Παναγιάς Διασέλλου.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
 2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου»
 3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την βιοκλιματική αναβάθμιση Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου».
 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού δικτύου κοινόχρηστων οδών οικισμών Άνω Καλεντίνης, Άνω Πέτρας και Αστροχωρίου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης για το έργο Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 8. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου Φ. Ο. Π.

 

ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
 2. 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 3. 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 4. 4. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου  Καραϊσκάκη».
 5. 5. Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης δημάρχου για παρακολούθηση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη.
 6. 6. Αναγραφή των ονομάτων των πεσόντων στο μνημείο της Τ. Κ. Βελεντζικού
 7. 7. Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου.
 8. 8. Συζήτηση επί αιτήσεως του Κέντρου Πρόληψης Ν. Άρτας.
 9. 9. Συζήτηση επί αιτήσεως ιερέως Πέτσα Βασίλειου.
 10. 10. Σχετικά με την υλοτόμηση ξυλείας ελάτης από το δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ελάτης Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 11. 11. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

12. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

Σελίδα 18 από 22