Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Υποψήφιοι για την εκλογική περιφέρεια Γεωργίου Καραϊσκάκη

 • PDF

Δείτε εδώ τους υποψηφίους για την εκλογική περιφέρεια του Γεωργίου Καραϊσκάκη

Υποψήφιοι για τις περιφερειακές εκλογές στις 18/05/2014

 • PDF

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο γήπεδο Ποδοσφαίρου».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Καλεντίνης».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
 4. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 5. Έγκριση – Βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Ενεργειακή μελέτη βιοκλιματικής παρέμβασης κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 6. Διάθεση πίστωσης για σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον οικισμό Γαλάνιο.
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Άνω Καλεντίνης για διάνοιξη δρόμου.
 8.  
 9. Ο Πρόεδρος
 10. Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014 - απολογισμός

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013.
 2.  
 3. Ο Πρόεδρος
 4. Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Διασέλλου για παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του.
 2. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».
 4. Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 5. Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 6. 3η  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 7. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως εφημερίου ενορίας Κλειδιού.
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων για επέκταση σχεδίου πόλεως Παναγιάς Διασέλλου.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

Σελίδα 18 από 23