Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Πηγών».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού δρόμου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατασκευή ρείθρων τοποθέτηση σχαρών στη θέση Δενδράκια».
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση των σχολικών κτιρίων (που δεν λειτουργούν από μακρού χρόνου) ως χώρων υποδοχής και εξυπηρέτηση επισκεπτών».
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. Δ. Δημαριού – Διασέλλου – Πέτρας».
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού – Β΄ φάση».
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Πέτρας».
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού».
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
10.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
11.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12.    Αποδοχή πίστωσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
13.    Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14.    Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
15.    Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
16.    Ονομασία πλατείας Οικισμού Πηγών.
       
        Ο Πρόεδρος
       
       
       
       
       
                                          Κωνσταντίνος Γεωργούλας. 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2013.
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014.
 3. Ανάκληση της 110/2013 απόφασης για σύνδεση παροχής νερού άρδευσης στην κ. Τσιαμπά Φωτεινή στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης περιοχή Λακοπούλα οικισμού Αφροξυλιάς.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ, ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, τροποποίηση προϋπολογισμού.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 15-11-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-10-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Καβάλα για συμμετοχή του σε συνέδριο την 1 και 2/11/2013.

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Τρία Σύνορα έως Κράβαρη».

 6. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Γριτζελούλα έως Διάσελλο».

 7. Ψήφιση πίστωσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση για την απασχόληση των 27μηνων.

 8. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στην ΕΕΤΑΑ (πλατεία Ζυγού και Γιαννιώτη).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

 

 

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-08-2013

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 • Αποδοχή μελέτης του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσόπυργος».
 • Τροποποίηση της με αριθμό 129/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
 • Εγγραφή πίστωσης 30.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Περιφέρεια Ηπείρου  και καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Αποδοχή όρων πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συμμετοχή του Δήμου με το έργο «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 • Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

 

Σελίδα 18 από 21