Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 31-07- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Σχετικά με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου Μηλιανών.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας ταλαιπωρούνται γα την εξυπηρέτησή τους αφού πρέπει να μεταβαίνουν στο Ταχυδρομικό Γραφείο Άνω Καλεντίνης το οποίο απέχει πάνω από είκοσι έως και πενήντα χιλιόμετρα μακριά.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-07- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργικά αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 6. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης για παραχώρηση χώρων Λυκείου Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης.
 7. Αίτηση Βασιλείου Κορέλη για παραχώρηση χώρου πλατείας Αγίου Αθανασίου Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
 8. Αίτηση Κολιού Χρύσανθου για παραχώρηση χώρου πλατείας Άνω Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
 9. Αίτηση Ζαχάρη Παναγιώτη για σύνδεση παροχής  νερού σε οικόπεδο στην Τ. Κ. Βελεντζικού.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-06- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 4. Σχετικά με την παραχώρηση ή μη υδροφόρων οχημάτων του δήμου στην Πυροσβεστική.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

      

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Υποψήφιοι για την εκλογική περιφέρεια Γεωργίου Καραϊσκάκη

 • PDF

Δείτε εδώ τους υποψηφίους για την εκλογική περιφέρεια του Γεωργίου Καραϊσκάκη

Υποψήφιοι για τις περιφερειακές εκλογές στις 18/05/2014

 • PDF

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf

Σελίδα 17 από 22