Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-6-2015 - έκτακτη.

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Συμμετοχή του δήμου σε «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως εταίρος για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το πρωί της 26ης Ιουνίου η σχετική απόφαση πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου (ως επικεφαλής εταίρος - δικαιούχος) για τις παραπέρα δικές της ενέργειες, προκειμένου να επωφεληθούν του προγράμματος οι άποροι δημότες – κάτοικοι του δήμου μας.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-5-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μάη του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».

 2. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ».

 4. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ»

 5. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 6. Έγκριση τοποθέτησης υπαίθριας μονάδας οπτικού δικτύου του Ο. Τ. Ε. στην περιοχή Δημαριού.

 7. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 8. Διάθεση πίστωσης 290,99 € για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης (Φ. Ο. Π.).

 9. Καθορισμός δημοτικού βοσκοτόπου για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

 10. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 11. Εξουσιοδότηση δημάρχου για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κλπ. για εφαρμογή της με αριθμό 1191/2014 απόφασης του Αρείου Πάγου.

 

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 24-4-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».

 6. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας.

 8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

 9. Επιχορήγηση συλλόγων.

 10. 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015.

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-3-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 3. Αποδοχή ένταξης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ηςΜαρτίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

 5. Έγκριση απόδοσης πίστωσης ύψους στο Κέντρο Πρόληψης Ν. Άρτας.

 6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

 • PDF

∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Σελίδα 15 από 23