Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-3-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 3. Αποδοχή ένταξης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ηςΜαρτίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

 5. Έγκριση απόδοσης πίστωσης ύψους στο Κέντρο Πρόληψης Ν. Άρτας.

 6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

 • PDF

∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 • PDF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 30-1-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2014.

 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.

 3. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2015.

 4. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2015.

 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2015.

 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων έτους 2015.

 7. Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 – 2016.

 8. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 – 2016

 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 11. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο.

 12. Διοργάνωση ημερίδας και διάθεση Πίστωσης.

 13. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

 14. Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών «Λένω Μπότσαρη» και Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης.

 15. Καθορισμός εργασιών έργων οδοποιίας έτους 2015.

 16.  

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. Νοεμβρίου

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

 2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη για το έτος 2015.

 3. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 4. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη».

 5. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 6. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 7. Καθορισμός αριθμού απασχόλησης ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ. Σ. Ο. Α. Ε. Δ. για πρακτική άσκηση στο Δήμο.

 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για να μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.

 9. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) για Τεχνικογεωλογική εξέταση κατά μήκος του δρόμου Μηλιανά - Μεσόπυργος στο τμήμα του έργου που εφάπτεται του Αχελώου ποταμού.

 10. Αποδοχή μελετών - πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Θαναρέϊκο – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».

 11. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Δ. Κλειδίου».

 12. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 13. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση στο κέντρο της Καλεντίνης».

 14. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον Οικισμό Παναγιά Διασέλλου».

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

 

Σελίδα 14 από 21