Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 4. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Δημαριού στον Αθλητικό Όμιλο Φλωριάδας.

 5. Ορισμός υπεύθυνου για παρακολούθηση λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 6. Σχετικά με την εκποίηση ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ. Κ. Ελάτης.

 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης.

 8. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για καταστροφή υλικού.

 9. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 10. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου 2014 – 2019.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Διχομοιρίου για δρόμο προς Κόκκινο Λιθάρι.

 12. Συζήτηση για θέματα ύδρευσης Τ. Κ. Βελεντζικού.

 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ε. Σ. του Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για παραχώρηση έκτασης στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. 1)Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

 

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές

Τετραφυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.

Γ. Καραϊσκάκη»

3. Καθορισμός εργασιών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου

ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου, κλπ.»

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοπύργου της Δ.Ε. Τετραφυλίας».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον

Ξηρόκαμπο Τ.Κ. Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».

6. Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

8. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος


Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 20-07-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 2. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 3. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 4. Έγκριση τοποθέτησης μονάδας οπτικού δικτύου του ΟΤΕ.

 5. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη»

 6. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Μεσοπύργου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμία υποβολής της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδιού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 10. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Γρέβια Δήμητρας.

 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπάκα Βασίλειου για κατασκευή μνημείου.

 13. Συζήτηση επί αναφοράς - αιτήσεως – γνωστοποίησης – Κοινοποίησης του Αρτέμη Β. Σώρρα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-6-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών δημοτικών έργων.

 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και ελέγχου των υλικών δημοτικών έργων.

 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών δημοτικών έργων.

 6. Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

 7. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

 9. Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».

 11. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.

 12. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 13. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 16. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιάς Διασέλου 2014 για παραχώρηση του δημοτικού σχολείου Διασέλου για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 17. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 18. Διάθεση πίστωσης 22.458,30 € για μετατόπιση δικτύου στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά.

 19. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

Σελίδα 14 από 23