Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές

Τετραφυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.

Γ. Καραϊσκάκη»

3. Καθορισμός εργασιών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου

ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου, κλπ.»

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοπύργου της Δ.Ε. Τετραφυλίας».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον

Ξηρόκαμπο Τ.Κ. Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».

6. Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

8. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος


Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 20-07-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 2. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 3. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 4. Έγκριση τοποθέτησης μονάδας οπτικού δικτύου του ΟΤΕ.

 5. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη»

 6. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Μεσοπύργου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμία υποβολής της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδιού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 10. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Γρέβια Δήμητρας.

 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπάκα Βασίλειου για κατασκευή μνημείου.

 13. Συζήτηση επί αναφοράς - αιτήσεως – γνωστοποίησης – Κοινοποίησης του Αρτέμη Β. Σώρρα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-6-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών δημοτικών έργων.

 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και ελέγχου των υλικών δημοτικών έργων.

 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών δημοτικών έργων.

 6. Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

 7. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

 9. Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».

 11. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.

 12. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 13. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 16. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιάς Διασέλου 2014 για παραχώρηση του δημοτικού σχολείου Διασέλου για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 17. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 18. Διάθεση πίστωσης 22.458,30 € για μετατόπιση δικτύου στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά.

 19. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-6-2015 - έκτακτη.

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Συμμετοχή του δήμου σε «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως εταίρος για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το πρωί της 26ης Ιουνίου η σχετική απόφαση πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου (ως επικεφαλής εταίρος - δικαιούχος) για τις παραπέρα δικές της ενέργειες, προκειμένου να επωφεληθούν του προγράμματος οι άποροι δημότες – κάτοικοι του δήμου μας.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-5-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μάη του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».

 2. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ».

 4. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ»

 5. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 6. Έγκριση τοποθέτησης υπαίθριας μονάδας οπτικού δικτύου του Ο. Τ. Ε. στην περιοχή Δημαριού.

 7. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 8. Διάθεση πίστωσης 290,99 € για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης (Φ. Ο. Π.).

 9. Καθορισμός δημοτικού βοσκοτόπου για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

 10. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 11. Εξουσιοδότηση δημάρχου για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κλπ. για εφαρμογή της με αριθμό 1191/2014 απόφασης του Αρείου Πάγου.

 

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

Σελίδα 14 από 22