Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 16-10-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο αφιέρωμα του Κυριακάτικου Έθνος Ταξίδι

 2. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 3. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

 5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

 6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

 7. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

 • PDF

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 4. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Δημαριού στον Αθλητικό Όμιλο Φλωριάδας.

 5. Ορισμός υπεύθυνου για παρακολούθηση λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 6. Σχετικά με την εκποίηση ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ. Κ. Ελάτης.

 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης.

 8. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για καταστροφή υλικού.

 9. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 10. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου 2014 – 2019.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Διχομοιρίου για δρόμο προς Κόκκινο Λιθάρι.

 12. Συζήτηση για θέματα ύδρευσης Τ. Κ. Βελεντζικού.

 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ε. Σ. του Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για παραχώρηση έκτασης στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. 1)Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

 

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Κουρτέσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές

Τετραφυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.

Γ. Καραϊσκάκη»

3. Καθορισμός εργασιών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου

ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου, κλπ.»

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοπύργου της Δ.Ε. Τετραφυλίας».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον

Ξηρόκαμπο Τ.Κ. Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».

6. Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

8. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος


Γεώργιος Κουρτέσας.

Σελίδα 12 από 21