Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανω Καλεντίνη 14-01 -2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

 

Ταχ/κή διεύθυνση :Ανω Καλεντίνη
ΤΚ 47044

Πληροφορίες : Γραφ. Δημάρχου
Τηλέφωνο : 26813- 60816

FAX : 26810-67690

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελεί για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016 αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης από το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. (Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας) και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Μ.Π.).

Για πρώτη φορά, επιστήμονες με συσσωρευμένη επιστημονική τεχνική γνώση και εμπειρία, αλλά και εξειδίκευση στο περιβάλλον και την ανάπτυξη ορεινών περιοχών, θα προσεγγίσουν με επιστημονική μεθοδολογία προβλήματα του τόπου μας για την διατύπωση προτάσεων και τη σύνταξη μιας συνολικής μελέτης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος θα φιλοξενήσει ομάδα καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, για να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου μας, με σκοπό να μελετηθούν διεξοδικά τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Η ομάδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε (Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας) θα αποτελείται από 20 άτομα με ειδικότητες όπως: Μεταλλειολόγος Μηχ/κός, Πολιτικός Μηχ/κός, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Δασολόγος, Οικονομολόγος κ.α..

Τα μέλη της οργανωτικής ομάδας του μεταπτυχιακού πέρα από τις τεχνικές γνώσεις που απέκτησαν από τις σπουδές τους, έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού στους ορεινούς δήμους Μετσόβου, Ζαγορίου, Τζουμέρκων, Πωγωνίου, Κόνιτσας και Σουλίου.

Περισσότερα...

Διακοπή μαθημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

 • PDF

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη, 18 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Αριθ. Πρωτ. : 256

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Δ/νση: Άνω Καλεντίνη Άρτας

 

 

Τηλ.: 2681360801

 

 

Fax: 2681067690

 

 

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 

Θέμα:

Διακοπή μαθημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και κατολισθήσεις) που επικρατούν εντός όλων των διοικητικών ορίων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, εκτός των Δημοτικών Σχολείων-Νηπιαγωγείων Άνω Καλεντίνης και Άνω Πέτρας τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

 

 

 

 

 

Περικλής Α. Μίγδος

 
   
   
   
   
   
   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 22-01-2016

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2015.

 2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016.

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2016.

 4. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή χορήγησης άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.

 5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην «Επιτροπή κατάσχεσης μη απομακρυνθέντων ζώων από επιχειρήσεις που διατάσσεται κλείσιμο και απ’ ευθείας πώληση ζώων».

 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2016.

 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2016.

 8. Ορισμός αρμοδίου οργάνου του δήμου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016.

 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων έτους 2016.

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017.

 13. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017.

 14. Παραχώρηση γραφείων για στέγαση υπηρεσιών της ΕΛ. ΑΣ.

 15. Καθορισμός εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».

 16. Παραχώρηση αίθουσας για την στέγαση του αθλητικού συλλόγου «Καραϊσκάκης»

 17. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ».

 18. Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδίου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη Δήμου Γ. Καραϊσκάκη.

 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Σταμάτη Βάγιας του Μιχαήλ.

 20. Συζήτηση επί αιτήσεως Σκορίλα Κωνσταντίνου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 • PDF

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη, 30 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

Αριθ. Πρωτ. : 6799

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

 3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

 5. Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

 6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

 9. Την με αριθ. 6497/10.09.2014 (ΑΔΑ: 68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ), απόφασή του με την οποία ορίστηκε ο κ. Πλακούτσης Παναγιώτης του Λάμπρου ως Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.

 10. Την με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 επιστολή παραίτησης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από την ως άνω περιγραφόμενη θέση Αντιδημάρχου.

 11. Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 

1. Αποδέχεται τη με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 αίτηση παραίτησης του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από τη θέση του Αντιδημάρχου, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 6497/10.09.2015 απόφαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας χωρίς  αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από 01/12/2015 και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 09-03-2017 και του αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

β. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

δ. Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

ε. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ. Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

ζ. Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

η. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 6497/10.09.2015 προηγούμενη Απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει.

4. Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 02-12-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 2. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 3. Αίτηση για έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κ. Ευαγγελίας Φελέκη.

 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 6. 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 7. Συζήτηση επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

Σελίδα 12 από 23