Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 22-9-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 5143

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος».
4. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
5. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
6. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
9. Διοργάνωση συνάντησης, και φιλοξενίας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην «Αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλεων».
11. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην Έκθεση του δήμου Αρταίων.
12. Έγκριση αδελφοποίησης του δήμου με το δήμο Φυλής Αττικής.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου πλησίον της οικίας Τζουβάρα στα Σέλινα Τ. Κ. Άνω Πέτρας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Ηρακλείας».
15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Πιστοποιητικό ISO 9001 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή συστήματος θέρμανσης».
19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
21. Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.
22. Συζήτηση επί αιτήσεως Πανή Βασιλικής.
23. Συζήτηση επί αποφάσεως του Τ. Σ. της Τ. Κ. Πέτρας για καταπάτηση – περίφραξη δημοτικής έκτασης.
24. Τροποποίηση μελέτης Υποέργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
25. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παικικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
26. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
27. Επικαιροποίηση μελέτης – έγκριση μελέτης – βεβαίωση περί μη μεταβολής κυκλοφοριακής ροής του υποέργου «Μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
28. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
29. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
30. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια compact μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
31. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Πηγών, Περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά».
32. Επικαιροποίηση μελέτης εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
33. Επικαιροποίηση μελετών της πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω βιοκλιματικής αναβάθμισης και αξιοποίησης Α. Π. Ε. στο διαδημοτικό σχολικό συγκρότημα Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
34. Επικαιροποίηση μελέτης αγροτικής οδοποιίας «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
35. Επικαιροποίηση μελέτης υποέργου «Προμήθεια νέου μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα» - έγκριση δημοπράτησης.
36. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση μελετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
37. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης «Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη Διεύθυνση Δασών για Αντιπλημμυρικά έργα.
39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την προμήθεια μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 9-8-2017

 • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 4 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 4185

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

3. Σύνταξη σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.

4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία δρόμου Άνω Καλεντίνης – Ρετσιανών πλησίον πτηνοτροφείου Ανδρέου Ελευθερίου».

6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Βελανιδιά Μεσοπύργου»

7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Καψάλη και προς εκκλησία οικισμού Κλαγκέϊκα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία γέφυρας στη θέση Πλακούτση Τ. Κ. Κλειδιού

9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης οικιών Γαλυφαίων – Τατσαίων Τ. Κ. Άνω Πέτρας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο».

10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».

11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο Δημαριού».

12. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας».

13. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».

14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων της Άνω Πέτρας».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
 2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
 3. Σύνταξη σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.
 4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία δρόμου Άνω Καλεντίνης – Ρετσιανών πλησίον πτηνοτροφείου Ανδρέου Ελευθερίου».
 6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Βελανιδιά Μεσοπύργου»
 7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Καψάλη και προς εκκλησία οικισμού Κλαγκέϊκα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστασία γέφυρας στη θέση Πλακούτση Τ. Κ. Κλειδιού
 9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης οικιών Γαλυφαίων – Τατσαίων Τ. Κ. Άνω Πέτρας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο».
 10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».
 11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο Δημαριού».
 12. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας».
 13. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης για αποκατάσταση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Άνω Καλεντίνη της Δ. Ε. Ηρακλείας».
 14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων της Άνω Πέτρας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 9-8-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 4 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 4183

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
3.    Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ασύρματος Κόμβος Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα με Κωδική Ονομασία 2422411 Μεγαλόχαρη Άρτας».
4.    Έγκριση έκθεσης 2ου Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
5.    5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
6.    6η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7.    Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-6-2017 και 16-7-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
8.    Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου για το σχολικό έτος 2017 – 2018 σε κενή αίθουσα του δημοτικού σχολείου Μηλεών Πηγών.
9.    Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλιανών για παραχώρηση χώρου.
10.    Πόρισμα Επιτροπής δημοτικών συμβούλων επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Τσιρογιάννη.
11.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη της μελέτης «Επέκταση ασύρματου δικτύου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
12.    Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020.
13.    Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Φλωριάδας για παραχώρηση του γηπέδου Δημαριού.
14.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
15.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας 2017».
16.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
17.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων  έτους 2016».
18.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου».
19.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε Τετραφυλίας 2017».
20.    Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Βελεντζικού και προς Κανάλια Τ. Κ. Μεσοπύργου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
21.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
22.    Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Δράσεις Πυροπροστασίας 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 20-7-2017

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3761

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων.
3. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ της Πτηνοτροφικής Μονάδας της ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο. Ε.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».
5. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και βοσκής.
6. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Σέλτσος 2017».
7. Υιοθέτηση αιτήματος του δήμου της Μήλου για επαναπατρισμό της «Αφροδίτης της Μήλου».
8. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
9. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Ηρακλείας 2017» (Τ. Κ. Διχομοιρίου και Ρετσιανών).
10. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
13. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
14. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση οδικής επικοινωνίας στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά».
15. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
17. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
18. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Ηρακλείας».
20. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων Τ. Κ. Διασέλλου δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
21. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
22. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» (ΣΑΕΠ 530).
23. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αρχικός έλεγχος παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
24. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου έτους 2017».
25. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων – Μηχανημάτων ενός έτους».
26. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου».
27. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Ι. Μ. Σέλτσου 21ης Απριλίου».
28. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 25ης Μαρτίου».
29. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 21ης Απριλίου στο Σέλτσο».
30. Αποδοχή ένταξης της χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ κλπ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5001824 Προϋπολογισμού: 419.562,40 €
31. Πρόθεση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος ENI CBC MED Programme στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

 • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 3 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 3466

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου»

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 1300/09.03.2017 ( ΑΔΑ: ΨΔΕΠΩ9Ξ-ΤΜ0) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.
10. Την αριθ. 3417/30-6-2017 έγγραφη παραίτηση του κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου
11. Την αριθ. 3455/03.07.2017 ( ΑΔΑ: ΩΞ8ΔΩ9Ξ-6ΞΒ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου , από 03.07.2017 και μέχρι το τέλος της Δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Β. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορείνα εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Σελίδα 2 από 23