Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 14-07-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Ψήφιση επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.

2. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Αρταίων για εκτέλεση του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

6. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για εκτέλεση του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

7. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

8. Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών για το έργο «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

9. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση βαθύ Διάσελου έως θέση Μαργαρίτη».

10. Αποδοχή όρων Πρόσκλησης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Μετατροπή ανενεργού δημοτικού σχολείου Πηγών σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 04-07-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 4η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπών για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

3. Τροποποίηση της με αριθμό 118/2016 απόφασης του Δ. Σ. (επιχορήγηση Συλλόγων).

4. Συνδιοργάνωση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με Πολιτιστικού Σύλλογο Βελεντζικού για διοργάνωση αγώνα μεταξύ παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών ΟΣΦΠ και παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών Δυτικής Ελλάδας.

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

6. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Καραϊσκάκεια 2016» και διάθεση πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-06-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

2. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

3. Καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

4. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος έργου – αποδοχή μελέτης.

6. Επιχορήγηση Συλλόγων.

7. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 27-05-2016

  • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
2. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διάσελου».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή εξώστη επί του τοίχου αντιστήριξης της επαρχιακής οδού Άρτας – Πηγών».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».
9. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων.
11. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
12. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου.
13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
15. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
16. Αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης.
17. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας.
19. Έγκριση προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
20. Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης.
21. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
22. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
23. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
24. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
25. Καθορισμός εργασιών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Τροποποίηση της αριθ. 82/2016 απόφασης του Δ. Σ. για διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
27. Σχετικά με την οριοθέτηση πλατείας στον οικισμό Παλαιοχωράκι Δημαριού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

  • PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016-17

  1. 1. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
  2. 2. Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων για το έτος 2016-17

Σελίδα 9 από 22