Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 8-5-2017

  • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  28 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2124

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 08η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ OIK.EΠ. 2-5-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  28 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2054

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών έκδοσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

4. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Αηδονιάς Τ. Κ. Πηγών δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων του οικισμού Γρέβιας Τ. Κ. Πηγών δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κλειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».

7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Γιαννιώτη Τ. Κ. Σκουληκαριάς δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί επαρχιακού οδικού δικτύου και πλησίον οικίας Τζουβάρα στα Σέλινα Τ. Κ. Πέτρας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στα Γεωργουλέικα Κούλιας και προς οικία Σκορίλα στα Κλαγκέικα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».

11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Άνω Καλεντίνης».

12. Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 21-4-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1876

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Ιστορικής Έδρας στην Τ. Κ. Πηγών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την παροχή προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου.
3. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 7-4-17

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  03 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1704

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 07η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.»
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
7. Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης σύμβασης της υπηρεσίας «Αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
9. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
10. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Κωνσταντίνο Φελέκη.
11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
12. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
13. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
14. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
15. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.
16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μονή Σέλτσου την 21η Απριλίου 2017.
17. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.
18. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
20. Καθορισμός εργασιών έργων έτους 2017.
21. Καθορισμός εργασιών έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
22. Λύση σύμβασης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντιχάλια Μηλιανών».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-3-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  17 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1448

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Σελίδα 4 από 22