Πρόγραμμα Καλλικράτης – Δημοτικές Ενότητες

Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης με συνένωση των Δήμων Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, και Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργήθηκαν.

Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα οι Πηγές Τετραφυλίας.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό 9.016 άτομα, ενώ η έκτασή του είναι 463.889 στρέμματα.

Η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη  αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενωμένων Δήμων Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας. Οι καταργηθέντες δήμοι αποτελούν πλέον τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου, ενώ τα τοπικά διαμερίσματα των καταργηθέντων δήμων μετονομάζονται σε Τοπικές Κοινότητες.

Έτσι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από τις εξής Δημοτικές Ενότητες:

  1. Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας, αποτελούμενη από τις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Βελεντζικού, Διχομοιρίου, Ρετσιανών.
  2. Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτελούμενη από τις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Δημαριού, Κλειδίου, Πέτρας, Σκουληκαριάς.
  3. Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας, αποτελούμενη από τις Τοπικές Κοινότητες Αστροχωρίου, Ελάτης, Καστανέας, Μεγαλόχαρης, Μεσοπύργου, Μηλιανών, Πηγών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, όπως ορίζει το πρόγραμμα Καλλικράτης για  δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους.

Στις πρώτες δημοτικές εκλογές για τον ενοποιημένο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Δήμαρχος εκλέχθηκε ο  κ. Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου με τον συνδυασμό “ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”.